เตรียมพื้นที่หน้าบ้านอย่างไร ก่อนติดตั้งประตูสแตนเลส

เมื่อเลือกประตูรั้วบ้านสแตนเลสในแบบที่เหมาะกับบ้านได้แล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็คือ การเตรียมพื้นที่หน้าบ้านก่อนติดตั้งประตูสแตนเลสนั่นเองค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็สำคัญไม่แพ้การเลือกประตูรั้วบ้าน เพราะ ถ้าหากว่าไม่ได้ทีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้พร้อม ก็จะไม่สามารถวัดหาขนาดของประตูรั้ว เพื่อนำไปสั่งผลิตประตูสแตนเลสได้ โดยการเตรียมพื้นที่นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  1. บ้านที่มีประตูรั้วใช้งานอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนประตูรั้วบ้านบานใหม่ ซึ่งขั้นต้อนการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งประตูรั้วบ้านลักษณะนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะ เพียงแค่ทำการวัดขนาดของประตูรั้วเดิม หลังจากนั้นนำขนาดไปสอบถามและประเมินราคารั้วบ้านใหม่ที่ต้องการ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับลดหรือเพิ่มความสูงของประตูรั้วบ้านใหม่ได้ แต่ความกว้างจะไม่สามารถปรับลดได้ แต่ถ้าผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะปรับขนาดความกว้างของประตูรั้วบ้านใหม่ ก็จะต้องมีการแก้ไขงานปูนให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนค่ะ ถึงจะทำการวัดขนาดของประตูใหม่ได้
  2. บ้านใหม่ที่ยังไม่มีประตูรั้วบ้าน ซึ่งขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการวางแผนงานที่มีหลายส่วนเข้ามาเป็นองค์ประกอบ โดยผู้ใช้งานจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของขั้นตอนการติดตั้งใช้งานประตูรั้ว ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปว่าบางครั้งเจ้าของบ้านหรือผู้ใช้งานอาจยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการติดตั้งประตูรั้วบ้านมากนัก ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เพราะการติดตั้งประตูรั้วบ้านสำหรับบ้านใหม่ที่ยังไม่มีประตูนั้นจะต้องอยู่ในส่วนงานลำดับท้าย ๆ ของการสร้างบ้าน เพราะถ้าหากว่างานส่วนอื่น ๆ ของการสร้างบ้านยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการติดตั้งประตูรั้วบ้านก็อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ซึ่งจะพบเห็นได้บ่อยครั้งในเรื่องของ ประตูรั้วเสียหายจากงานส่วนอื่น ๆ เช่น เศษปูน เศษหิน น้ำปูน งานตัด สารเคมีต่าง ๆ หรือสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมที่มากระทบกับบานประตูหรือรางประตู นอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาที่พบเห็นได้ทั่วไป ก็คือ การคดงอของรางและเพลา ซึ่งระหว่างการก่อสร้างบ้านก็อาจทำให้ล้อรถที่มีน้ำหนักมากเหยียบทับไปที่เพลาประตูรั้วได้ จนทำให้ประตูรั้วนั้นเกิดการคดงอขึ้นได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งประตูรั้วบ้านก่อนสร้างบ้านเสร็จนั่นเอง อีกทั้งมักจะพบเห็นได้บ่อยกับบ้านที่ทำทางเข้าบ้านแบบยกสูง เพราะรถบรรทุกของหนักจะใช้แรงในการขับเคลื่อนมากกว่าปกติ จึงทำให้ล้อเหยียบและปีนขึ้นไปบนเพลาประตูรั้ว ทำให้เพลารับความเสียหายได้